Arrangörsföreningen gör vad den kan för att tillse att marknaden är anpassad.

Alla gator i Burträsk, där marknaden hålls, är asfalterade vilket ger ett jämnt underlag. Vi strävar efter att inte blockera avfasningar av trottoarkanter och liknande.

Offentlig toalett med anpassning finns på Busstationen. Burträsk Värdshus har också en anpassad toalett som kan användas under marknaden och värdshusets öppettider.